HomeSportersTopsUPport HaarlemmermeerCriteria sporters TopsUPport

Criteria sporters TopsUPport

Via TopsUPport Haarlemmermeer kunnen topsporters en talenten (maximaal 30 jaar) uit de Haarlemmermeer een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Wanneer de sporter voldoet aan de gestelde criteria kan hij/zij het intakeformulier aanvragen. Het formulier dient volledig ingevuld, ondertekend en teruggestuurd te worden.
Heb je vragen, neem contact op met Lisanne de Roever: lderoever@topsporthaarlemmermeer.nl. Op maandag, dinsdag en donderdag te bereiken op 088 – 2037380

Voorwaarden bijdrage TopsUPport Haarlemmermeer

Voorwaarden toegekend bedrag

 1. Je woont in Haarlemmermeer. Sporters die in het bezit zijn van een talenten- of topsportstatus bij NOC*NSF doen eerst mee aan Talentboek.
 2. Uitgesloten is de topsporter met een A-status, omdat een sporter met een A-status al voldoende ondersteuning heeft van NOC*NSF.
 3. Heb je (nog) geen talenten- of topsportstatus van het NOC*NSF, dan dien je aan te tonen dat je in ieder geval tegen de nationale top (top 10) aanzit met behaalde resultaten.
 4. Je bond dient aangesloten te zijn bij NOC*NSF.
 5. Je hebt geen veroordelingen wegens doping en of andere eerdere lopende sancties vanuit bond of NOC*NSF.
 6. Je bent tenminste 14 jaar oud en niet ouder dan 30 jaar.
 7. De sporter is verplicht na het volledig ingevulde en teruggestuurde intake formulier een gesprek te hebben bij Topsport Haarlemmermeer (TSH) met de topsportcoördinator. Het intake formulier mag gestuurd worden aan lderoever@topsporthaarlemmermeer.nl. In het intakeformulier omschrijft de sporter een duidelijk doel waarvoor het geld bestemd is. Ook wordt aangegeven wat de sporter al eerder geprobeerd heeft om geld in te zamelen.
 8. TSH is afhankelijk van de giften van bedrijven. Wanneer TSH niet meer beschikt over financiën, zullen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.
 9. TSH beoordeelt de onderbouwing van de aanvraag. TSH behoudt zich het recht voor  slechts een gedeelte van het aangevraagd bedrag toe te kennen of de aanvraag af te wijzen. Gedeeltelijke toekenningen of afwijzingen worden schriftelijk gemotiveerd. De aanvraag is getoetst door je trainer/coach, sportbond. Op het intakeformulier komt een handtekening van een van bovenstaande partijen.
 10. De hoogte van de bijdrage is gerelateerd aan het belang van de activiteit voor je topsportcarrière.
 11. De beslissing over het toekennen van de bijdrage wordt door TSH schriftelijk (per mail) medegedeeld binnen zes weken na het volledig ingevulde en retour gezonden intakeformulier.
 12. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd teken je, of je wettelijke vertegenwoordiger, voor ontvangst van de bijdrage. Door ondertekening ben je akkoord met deze voorwaarden.
 13. Een toekenning geldt voor een seizoen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor daaropvolgende aanvragen of bedragen.
 14. Een sporter komt in de regel 1x per seizoen in aanmerking voor een toekenning.
 15. Een sporter komt ten hoogste in drie opeenvolgende seizoenen in aanmerking voor een toekenning.
 16. Bewijsmaterialen (originele rekeningen, dagafschriften afwijzing zorgverzekeraar etc.) zijn opvraagbaar. Deze dien je als sporter voor een periode van 2 jaar te bewaren.

 Eisen aanvraag

 1. Uitsluitend aanvragen die betrekking hebben op activiteiten, middelen en faciliteiten die bijdragen aan de ontwikkeling naar een (inter)nationaal topsportniveau worden gehonoreerd. Je toont door het invullen van het intakeformulier aan geen of onvoldoende bijdrage te ontvangen in de vorm van subsidie, sponsoring of inkomen.
 2. Voorbeelden zijn: onkosten voor trainingsstages, internationale toernooien voor plaatsing Europese- of Wereldkampioenschappen (EK of WK), wanneer dit niet vergoed wordt door de eigen bond.
 3. Gebruik van de leerlijnen van NOC*NSF: Voeding (begeleiding sportdiëtist), medisch (begeleiding fysio en/of sportarts), leefstijl en prestatiegedrag (sportpsycholoog), strenght & conditioning (ondersteunende fysieke training), coaches (opleiding/scholing), dopingvoorlichting, of sportmaterialen.
 4. Ook reiskosten naar trainingen kunnen, indien de afstand tussen woonplaats en plaats van de training meer is dan 25 km, in aanmerking komen. Deze reiskosten mogen alleen niet meer dan 40% van de totale ondersteuning bedragen.

Toegekend bedrag

Het toegekende bedrag is vastgesteld op €       en wordt binnen 14 dagen op het in de bijlage vermelde IBAN nummer overgemaakt o.v.v. bijdrage, TSH,  seizoen …..

Tegenprestatie

 1. Je draagt de naam van TopsUPport en Topsport Haarlemmermeer positief uit.
 2. Na afloop van je aanvraag schrijf je een korte blog waarin je beschrijft wat je met bedrag  gedaan hebt en wat dit je opgeleverd heeft. TSH mag dit delen op social media.
 3. Je levert TSH een rechtenvrije actiefoto aan die door de TSH vrij gebruikt mag worden.
 4. De sporter vult een Quitclaim formulier in.
 5. Je stelt je (in overleg) maximaal 1 keer per jaar facultatief beschikbaar voor activiteiten van TSH.
 6. Deze activiteiten kunnen zijn: verzorgen van een sportclinic (kan ook voor sporters met een beperking), opening van een sportactiviteit, lezing voor opkomende talenten e.d.). Deze verplichting kan tot 3 jaar na de ondersteuning worden gevraagd.

Terugvorderen

 1. Indien door omstandigheden het doel van de aanvraag niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door blessure(s) van de sporter), dan dient het toegekende bedrag geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. E.e.a. is afhankelijk van waarvoor de aangevraagde middelen zijn ingezet. Als het voor een traject is waarin de sporter geblesseerd raakt en de sporter heeft al in dit traject middelen gebruikt dan zullen die verminderd worden op het terug te vorderen bedrag. Uiteraard moet de sporter deze kosten kunnen aantonen (zie Procedure punt 8). Indien de sporter als gevolg van zijn gedrag in welke vorm dan ook negatief in beeld komt dan zal ook de financiële ondersteuning van het lopende jaar worden teruggevorderd.
 2. Indien je niet meer woonachtig ben in de Haarlemmermeer gedurende het seizoen van het toegekende bedrag.

Stel een vraag aan onze specialisten

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.